BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY 2017

Vstup i vjezd do kempu, jakožto i pobyt v něm je na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů

V celém areálu kempu je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/h a je zakázáno řídit pod vlivem alkoholu. Je zakázáno pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování" a to hlavně na travnatých plochách!! Jízdu automobilů, prosím, omezte na minimum!

Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.

Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu.

Po vjezdu do kempu nalepte svoji vjezdovou samlepku s pořadovým číslem viditelně na čelní sklo.

Členové SEAT KLUBu ČR o.s., kteří se prokáží platnou členskou kartičkou, mají vjezd na sraz zdarma. Pro ostatní je vjezd stanoven na 100 Kč/auto bez ohledu na počet lidí v autě.

Soutěžní kategorie:

Kategorie Show and shine:

° TOP 10 - v tomto ročníku nebudeme rozdělovat kategorie, hlasovat se bude o 10 nejhezčích aut srazu napříč všemi kategoriemi. Šanci tedy budete mít i v tom případě, pokud bylo dříve ve "vaší" kategorii nabito.

° non SEAT – auta účastníků srazu (např. bývalých členu, kteří již nemají SEAT, návštěvníků, apod.)

° nejstarší SEAT srazu - nebojte se přijet na sraz, pokud vaše auto není z nejnovějších, naopak čím starší, tím lepší!

° nejčistší auto - nesnete svoje auto špinavé? Ani smítko prachu? Pak je na 16. SEAT sraze tato kategorie přímo pro vás! Cenu do soutěže dodá partner Detailingshop.

° jízda zručnosti

° a další kategorie.

Doprovodný program:

° vědomostní kvíz o značce SEAT

° spanilá jízda - dovolí-li to počasí a podmínky

° jízda zručnosti

° výstava nových vozů SEAT (počet a model(y) budou upřesněny)

° další soutěže a doprovodný program je v přípravě

HLASOVÁNÍ

Všichni účastníci srazu mají právo hlasovat v souteži o NEJHEZČÍ VOZY SRAZU.

V hlavním stanu budou umístěny hlasovací "urny" spolu s hlasovacími lístky.

Hlasování bude probíhat tak, že na hlasovací lístky bude možno napsat 3 vozy, každý z nich dostane 1 bod. Pořadí TOP 10 se sestaví z vozů s nevjětším počtem hlasů.

Každý účastník srazu smí hlasovat POUZE JEDNOU!

Každý hlasovací lístek musí být zcela vyplněn (vždy musí být vyplněny všechny tři vozy) včetně jména nebo přezdívky hlasujícího.

Vybraná auta se označují čísly z vjezdové karty umístěné za oknem.

Nebudou-li tyto podmínky splněny, hlasovací lístek je neplatný!

Po uzavření hlasování a sečtení lístků budou vyhlášena vítězná auta, udělena speciální cena pořadatelů a speciální cena za BEST OF BEST pro nejhezčího „SEATa“ na sraze a další ocenění.

Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu v odpoledních hodinách

SPANILÁ JÍZDA

V sobotu 27.5.2017 cca ve 13:30 hodin vyjedeme na spanilou jízdu, jejíž cíl bude v areálu motokár MOTOBYDLO, kde je pro nás připravena dráha k ježdění– předpokládaná délka projížďky je cca 30 km, plánek je přiložen v tašce při vjezdu do areálu.

Po celou dobu trvání spanilé jízdy dodržujte pravidla silničního provozu – neohrožujte ostatní účastníky silničního provozu a už vůbec ne klubové kolegy!

Za svoji jízdu a chování na silnici ponese následky každý řidič sám!

ČLENSKÁ SCHŮZE SEAT KLUBU ČR o.s.

Každý člen se zaplacenými členskými poplatky má právo se zúčastnit členské schůze občanského sdružení SEAT KLUB ČR o.s. konané v sobotu 27.5.2017 cca v 18:00 – místo bude upřesněno.

Nečlenové SEAT KLUBu ČR o.s. nemají právo se členské schůze účastnit!

Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného či jiných výdajů.